Θεραπείες
 
     
 
Με την απόκτηση αυτογνωσίας, αφ΄ενός ανασυγκροτούμε και θεραπεύουμε τα κομμάτια του εαυτού μας, αφ΄ετέρου δε, έχοντας αποκτήσει γνώση της διαμορφώσεως του χαρακτήρα μας και της προσωπικότητας μας, δεν επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη. Συνειδητοποιώντας τα αίτια και αίτια της προσωπικής ιστορίας μας δεν επαναλαμβάνουμε τα οδυνηρά σφάλματα του παρελθόντος.

Ο Πλάτωνας έλεγε ότι: Επιβάλλεται λοιπόν εκείνο (την ψυχή) πρώτα και κατ΄εξοχήν να θεραπεύουμε, για να εξασφαλίσουμε και την υγεία της κεφαλής και του άλλου σώματος.

Η ψυχοθεραπεία βοηθάει στην ψυχοσωματική ολοκλήρωση, την βελτίωση των διαπροσωπικών επαφών. Είναι τρόπος ζωής και είναι για όλους.

Βιοσύνθεση
Τraumahealing
Θεραπευτική Ύπνωση
Reiki


 
 

Μαρία Αλεξάνδρου ©2009 | Δημιουργία & Κατασκευή: XTD